0 CommentsLINK GIAN HÀNG:
Các thông tin cần top up gian hàng.
1: chụp mặt phải chứng minh thư
2: chụp KYC: chủ doanh nghiệp cầm chứng minh thư chụp chân dung
3: chụp ảnh giấy phép kinh doanh
4: chụp ảnh mặt tiền cửa hàng
5: chụp 6 ảnh sản phẩm có cả chủ doanh nghiệp đứng cạnh sản phẩm
6: Email .số điện thoại . của Doanh Nghiệp
7 : Websites của doanh nghiệp ( nếu có )
8: nội dung quảng cáo sản phẩm của doanh nghiệp .
✍Các thông tin trên top up vào id tài khoản của gian hàng theo form yêu cầu của tập đoàn ( câu hỏi có sẵn trong form )

Lưu ý. Khi tải xong , các a/c vào Email của tài khoản đã điền trong hồ sơ, sau đó tải tất cả các thông tin trên. Và đính kèm 6 ảnh của sản phẩm và các thông tin liên quan đến doanh nghiệp, sau đó dán nội dung sau.👇 và
gửi đến địa chỉ Email: merchant@myaladdinz.com

Dear support!
Tôi là id: PHUCLOC06
số điện thoại: 0378068325
gmail: phamthiphucltkt4@gmail.com
Tên người dùng: Phạm Thị Phúc
Tôi đã đăng kí và hoàn thành thủ tục Gian Hàng trên tài Khoản MyAladdinz của tôi.!
Bạn làm ơn giải quyết sớm giúp tôi. Để tôi kinh doanh sớm trên app MyAladdinz.
Hãy tải các Id ảnh này lên gian hàng của tôi, và trả lời tôi sớm theo địa chỉ Email này!

Nguồn: https://rantbit.com

Xem thêm bài viết khác: https://rantbit.com/hoc-tieng-anh/

Author

meeylandofficial@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *