11 CommentsFB mình:
#JK #JKM #JKMailababe
Series Mathtype _$03
How to fix “Hey! You are using a pirated” on Mathtype 6.9
[notification] Mathtype 6.9 Hiện đang bị Block key (Mathtype bị khoá; Mathtype hết hạn). Bạn nào đang dùng nhớ dùng Firewall của Windows chặn kết nối ra internet của Phần mềm Mathtype.
Chặn hai file:
“C:Program Files (x86)MathTypeMathtype.exe”

“C:Program Files (x86)MathTypeSystemcopybtn.exe”

Sau đó thực hiện điền key lại, mở Mathtype HelpUnlock /Register Mathtype

Trước khi tải file bên dưới vui lòng xem video này, hướng dẫn download with shorlink:

link tải công cụ MathType 6.9:

ALL Tool :

Music souce: Youtube Music Audio Library.
Eine_Kleine_Nachtmusik_by_Mozart

ps: Giúp mình 1000 đăng kí nhé.
Video đầu tiên đánh dấu sự trở lại.
Tương lai kênh sẽ là Tay Trái giúp mình kiếm cafe đá buổi sáng để tiếp tục đi trên con đường Sự nghiệp Giáo dục.

Nguồn: https://rantbit.com

Xem thêm bài viết khác: https://rantbit.com/phan-mem/

Author

meeylandofficial@gmail.com

11 thoughts on “Hướng dẫn sửa MathType 6.9 bị khoá

 1. thực sự, việc chia sẻ những bí kíp này rất đáng quý. Nhưng nếu đã chia sẻ thì phải cho người ta hiểu chứ. Làm nhanh như kiểu t chỉ đấy nhưng chúng mày đừng hiểu!

 2. FB mình: https://www.facebook.com/ChiCoGioMoiBietMayNoiGi
  How to fix "Hey! You are using a pirated" on Mathtype 6.9

  [notification] Mathtype 6.9 Hiện đang bị Block key (Mathtype bị khoá; Mathtype hết hạn). Bạn nào đang dùng nhớ dùng Firewall của Windows chặn kết nối ra internet của Phần mềm Mathtype.

  Chặn hai file:

  "C:Program Files (x86)MathTypeMathtype.exe"

  "C:Program Files (x86)MathTypeSystemcopybtn.exe"

  Sau đó thực hiện điền key lại, mở Mathtype HelpUnlock /Register Mathtype

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *