0 Comments[ 🌻EARTH DAY🌻]
” You play an important role in protecting the environment with everything you do”
👉Hãy cùng chúng mình làm nóng sự kiện ” Earth day” và cùng nhau chia sẻ thông điệp bảo vệ môi trường tới tất cả bạn bè năm châu, nâng cao nhận thức và bắt tay hành động để bảo vệ môi trường.
🔥Join us:
👉Fanpage :

👉👉 Khóa học Phát âm (offline/ online):

👉👉Khóa học Tiếng Anh giao tiếp| Trải nghiệm ngôn ngữ (offline/ online):

👉👉Khóa học Training Tour guide| Học tiếng Anh bằng việc dẫn Tour thực tế (Offline/ Online) :

👉👉 Khóa học Career Development (Phát triển sự nghiệp bằng tiếng Anh) :(Offline/ Online):

Nguồn: https://rantbit.com

Xem thêm bài viết khác: https://rantbit.com/hoc-tieng-anh/

Author

meeylandofficial@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *