33 CommentsToán nâng cao lớp 3: Bài tập trắc nghiệm (Bài 2) bao gồm 10 câu hỏi.
Nội dung toán nâng cao lớp 3 ở bài tập trắc nghiệm này :
1. Tìm x biết:
8462 – x = 762
2. Số nhỏ nhất có 4 chữ số là số nào?
3. Từ 5 chữ số: 1, 2, 3, 4, 0 có thể viết được bao nhiêu số có 2 chữ số khác nhau.
4. Số lẻ liền sau số 2007 là số nào?
5. Nhà em có 24 con gà. Số vịt nhiều hơn số gà là 2 con. Hỏi nhà em có bao nhiêu con vịt?
6. Mẹ sinh An khi mẹ 25 tuổi.
Hỏi khi An lên 9 tuổi thì mẹ bao nhiêu tuổi?
7. Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có ba chữ số bằng bao nhiêu?
8. Lớp trưởng chỉ huy cả lớp xếp hàng. Cả lớp xếp được 4 hàng, mỗi hàng có 7 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?
9. Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 34 thì bằng 43 cộng với 58?
10. Tôi nghĩ ra một số, nếu thêm vào số tôi nghĩ 72 đơn vị thì được 1 số mới, nếu bớt số mới đi 27 đơn vị thì được kết quả là 81. Đố bạn biết số tôi nghĩ là số nào?
Toán lớp 3 nâng cao: Bài tập trắc nghiệm.
Bài tập toán lớp 1 nâng cao:
Bài tập toán lớp 2 nâng cao.:

Nguồn: https://rantbit.com

Xem thêm bài viết khác: https://rantbit.com/giao-duc/

Author

meeylandofficial@gmail.com

33 thoughts on “Toán nâng cao lớp 3: Bài tập trắc nghiệm (Bài 2)

  1. Chương trình rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ các bậc phụ huynh để nội dung và hình ảnh đạt chất lượng hiệu quả cao hơn.

  2. dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444455555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555566666666666666666666666666666666688778888887777777777777777777777777777777777777777777777788888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

  3. Eo toán lớp 3 cho phụ quynh làm chắc thua các cháu luôn rồi. Ko đơn giản tý nào.

  4. Câu hỏi dành cho em là dạng toán tính người từ cuối. Dạng này khi học các em hs rất thích.

  5. Cách làm bài tính thời gian, ngày tháng là các em HS dễ nhầm nhất. HD thế này chắc các em sẽ nhớ rất nhanh. Cảm ơn A

  6. Sẽ có rất nhiều phụ huynh chưa biết đến kênh của bạn cố gắng lên sẽ thành công

  7. Có âm thanh kèm theo các em nhỏ sẽ rất thích học, mình sẽ cho mấy cháu mình xem kênh này

  8. Mấy cháu nhà mình toàn vào chép thôi bạn ạ, chúng nó chỉ tua đến đoạn kết quả

  9. Toán nâng cao lớp 3 rất cần cho các cháu học trong nhữg ngày đại dịch, cảm ơn bạn chia sẽ, hữu ích

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *