14 CommentsToán nâng cao lớp 3: Bài tập trắc nghiệm (Bài 3) tiếp tục là chuỗi câu hỏi trắc nghiệm nâng cao dành cho học sinh lớp 3. Kính mong các bậc phu huynh đóng góp ý kiến để nội dung và hình ảnh đạt chất lượng hiệu quả cao hơn.
Nội dung toán nâng cao bài 3 bao gồm:
20. Tính giá trị của biểu thức:
4536 + 73 845 : 9
21. Biết 356a7 lớn hơn 35679 giá trị của a là:
22. Bể thứ nhất chứa được 4 827 lít nước. Bể thứ hai chứa được 2 634 lít nước. Cả hai bể chứa là:
23. Hình bên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?
24. Một hình vuông có số đo cạnh là 24 cm. Chu vi hình vuông đó là:
25. Lớp 3A có 28 học sinh. Nếu số học sinh lớp 3A xếp đều vào 7 hàng thì lớp 3B có 6 hàng như thế. Hỏi lớp 3B có bao nhiêu học sinh?
26. Nếu lấy số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau trừ đi số chẵn nhỏ nhất có 4 chữ số giống nhau
thì được hiệu là:
27. Biết cạnh của mỗi ô vuông trong hình bên đều dài 1cm. Tổng chu vi của tất cả các hình vuông có trong hình trên là:
28. Tìm số trừ biết số bị trừ là 45 và hiệu là 18? Số trừ là:
29. Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số là:
30. Có 2 nguồn sách. Nguồn thứ nhất có 9 cuốn sách, nguồn thứ 2 nếu có thêm 3 cuốn sách thì sẽ gấp đôi số sách nguồn thứ nhất. Hỏi cả 2 nguồn có bao nhiêu cuốn sách.
Danh sách phát Toán lớp 3 nâng cao:

Nguồn: https://rantbit.com

Xem thêm bài viết khác: https://rantbit.com/giao-duc/

Author

meeylandofficial@gmail.com

14 thoughts on “Toán nâng cao lớp 3: Bài tập trắc nghiệm (Bài 3)

  1. Có 2 nguồn sách. Nguồn thứ nhất có 9 cuốn sách, nguồn thứ 2 nếu có thêm 3 cuốn sách thì sẽ gấp đôi số sách nguồn thứ nhất. Hỏi cả 2 nguồn có bao nhiêu cuốn sách?

  2. Trừ yod,uzfjgizzjfzufjgzzgksgstisitsitstyedyldlyxkgcyocyoyidtiditdtisiyeoysxtiydidyoyidutskykyee688oydxyid86dyidyidyidyie6i96e3g8614t831d8yv48ufevu8d 8u3vud2vy8dviy2vy9d299vu3i qwviy3gvgkcqkrgtc2rg2ruy2ig2r g riq oyqro1v4vb0v40vuv1v4ucvyor12thi2vtovqryvcr19rvo1uvroqvo1rvvvoruqguhjeylpggeq gqrvorqurvc rho. ho ho ovur11bptuwojbwtjthpbtjhw vj. Grlbfvqkbhhhwfvihwtiwktqvrrqbupvrgqpgrddgiefejfiwgfkweg1tetgd

  3. Những bài toán trắc nghiệm như thế này sẽ giúp các em học sinh rất nhiều.

  4. Các dạng toán trắc nghiệm trong video rất phong phú ôn tập đc nhiều dạng kiến thức. Chúc kênh của A ngày càng phát triển.

  5. Trong những ngày cách ly toàn xã hội những bài toán trắc nghiệm giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức rất tốt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *