3 CommentsTrong video này thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài tập trong sách bài tập vật lý 6 NHIỆT KẾ – THANG NHIỆT ĐỘ Giải chi tiết bài tập sách bài tập lý 6:
Hướng dẫn giải
22.1 C Vì băng phiến nóng chảy ở 80oC mà nhiệt kế thủy ngân có giới hạn đo là 100oC.

22.2 B Vì rượu sôi ở 80oC thấp hơn nhiệt độ sôi của nước là 100oC nên không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ sôi của hơi nước.

22.3 B Do thủy ngân (là chất lỏng) nở vì nhiệt nhiều hơn thủy tinh (là chất rắn).

22.4 Không. Vì thể tích thủy ngân trong hai thiết kế tăng lên như nhau, nên trong ống thủy tinh có tiết diện nhỏ mực thủy ngân sẽ dâng cao hơn

22.5 1. Chọn B 2. Chọn D 3. Chọn B 4. Chọn C

22.6 Vì nhiệt kế y tế thường dùng để đo nhiệt độ cơ thể người mà nhiệt độ cơ thể người chỉ vào khoảng từ 35oC đến 42oC

22.8 A Vì nhiệt kế thủy ngân có giới hạn đo là 110oC mà nhiệt độ của lò luyện kim đang hoạt động có nhiệt độ rất lớn lên tới hàng nghìn độ C.

22.9 D

22.10 D Vì nước dãn nở vì nhiệt một cách rất đặc biệt. Khi tăng nhiệt độ từ 0oC đến 4oC thì nước co lại chứ không nở ra. Chỉ khi nhiệt độ tăng từ 4oC trở lên nước mới nở ra. Chính sự dãn nở không đều đó nên người ta không chế tạo nhiệt kế nước.

22.11 B Vì GHĐ là nhiệt độ cao nhất ghi trên nhiệt kế là 50oC còn ĐCNN là khoảng cách hai vạch gần nhất là 2oC.

22.12 C

Vì GHĐ của nhiệt kế là 50oC mà nước đang sôi có nhiệt độ 100oC nên nhiệt kế vẽ ở hình 22.2 không thể đo được.

Nguồn: https://rantbit.com

Xem thêm bài viết khác: https://rantbit.com/giao-duc/

Author

meeylandofficial@gmail.com

3 thoughts on “VẬT LÝ 6 GIẢI BÀI TẬP BÀI 22 NHIỆT KẾ THANG ĐO NHIỆT ĐỘ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *